Renowacje

2016

  • Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” wsparł w roku 2016 zadanie p.n. „Ryczów, Pałac w Ryczowie 1864. Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja prac” kwotą 20 000,00 zł.
  • Powiat Wadowicki przekazał kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów rekonstrukcji trzech okien w Pałacu w Ryczowie.
  • Prace konserwatorskie w roku 2016 realizowano przy wsparciu finansowym Gminy Spytkowice.

2017

  • Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” wsparł w roku 2017 zadanie p.n. „Ryczów, Pałac w Ryczowie 1864. Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej – kontynuacja prac”  kwotą 20 000,00 zł.

2018

  • Prace w zakresie wykonania dokumentacji technicznej projektu budowlanego remontu dachu pałacu w Ryczowie w roku 2018 dofinansowano ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 
  • Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski” wsparł w roku 2018 zadanie p.n. „Ryczów, Pałac w Ryczowie 1864. Rekonstrukcja stolarki okiennej – kontynuacja prac”  w kwocie 14 892,30 zł.

2019

  • Prace w zakresie wykonania rekonstrukcji 3 okien w pałacu wykonane zostały z dotacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w kwocie 25 000,00 zł.