Odznaczenia

Jedyny polski kawalerzysta odznaczony trzema orderami Virtuti Militari (V, IV i III Klasy) – już za życia stał się legendą.  Słynął z zimnej krwi, odwagi, a także jowialnego poczucia humoru. Potrafił gawędzić z żołnierzami pod ostrzałem artyleryjskim i osobiście prowadzić szwadrony do ataku.

Łączył polot ułański i brawurę z chłodną determinacją i niezłomną wytrwałością w walce – pisał generał Kazimierz Sosnkowski.

23 marca 1921, klęcząc na jedno kolano, ucałował sztandar 7 Pułku Ułanów, odznaczony – jak jego dowódca – krzyżem Virtuti Militari przez Marszałka.

Odznaka 1 Brygady Legionów Polskich „Za wierną służbę” (1916)

Odznaka 1 Brygady Legionów Polskich „Za wierną służbę”
(1916)

Obywatele! Dziś druga rocznica naszych walk za wolność. Drugi rok mija, a żołnierz jest wciąż w swej ojczyźnie tułaczem. Drugi rok bojów, za wami długi rząd krzyżów wyciąga ramiona ku niebu. Wy, coście wszystko w wierności przetrwali, dziś dostaniecie skromną odznakę: „Za Wierną Służbę”. (…) Wszystkich tu równe zasługi – dla wszystkich jedna odznaka. – powiedział Józef Piłsudski podczas dekoracji w dniu 6 sierpnia 1916 roku.

Odznaka uważana za pierwsze odznaczenie niepodległej Polski. Zaprojektowana przez Wojciecha Jastrzębowskiego, została wprowadzona przez Józefa Piłsudskiego rozkazem z dnia 6 sierpnia 1916 roku. Na wypukłej okrągłej tarczy znajdującej się pośrodku krzyża równoramiennego wpisanego w koło, znajduje się reliefowy wizerunek orła w koronie, stylizowany według wzorów orłów Królestwa Polskiego i wzoru z roku 1913. Na ramionach krzyża – inicjały J i P (Józef Piłsudski) oraz „1” i „Br” (1 Brygada). Odznakę mieli prawo nosić zarówno oficerowie, jaki i szeregowi żołnierze 1 Brygady. Na motywie tej odznaki oparto projekty odznak pułków nawiązujących do tradycji legionowych.

Obywatel wachmistrz Zygmunt Piasecki z 1 Pułku Ułanów otrzymał „za pracę żołnierską w polu od dnia 28.08.1914 prawo noszenia odznaki Brygady”. Odznaczony w dniu 6 sierpnia 1916; legitymacja numer 524 z podpisem Józefa Piłsudskiego.

Odznaka Polowa 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich (1916)

Odznaka Polowa 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich
(1916)

Odznaka została ustanowiona 5 listopada 1916 roku dla uczczenia pułku, którego tradycja sięga 2 sierpnia 1914, gdy patrol Beliny wyruszył z krakowskich Oleandrów. Pułk Ułanów Beliny 22 listopada 1915 został przemianowany na 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich. Odznakę zaprojektował kpr. Kajetan Stefanowicz: na okrągłej wypukłej tarczy, groszkowanej i otoczonej formą skręconego sznura na tle czapki ułańskiej widnieją litery 1PU a pod nimi dwie daty: „II VIII 1914” (wymarsz patrolu Beliny) i „V XI 1916” (dzień ustanowienia odznaki). Prawo do noszenia odznaki mieli żołnierze pełniący służbę w pułku co najmniej przez rok.


Podporucznik Zygmunt Piasecki otrzymał „na pamiątkę wspólnej pracy w polu od dnia 28 sierpnia 1914 do 5 listopada 1916” odznakę polową 1PU numer 84. Podpisy komisji upełnomocnionej przez oficerów i żołnierzy.