Kongres Kultury Chrześcijańskiej 1991

Dni Dziedzictwa 2011

Wystawy sztuki współczesnej

Pałac w Ryczowie był zawsze otwarty dla artystów. Fundacja, prowadzona przez historyków sztuki, w sposób naturalny pełniła rolę mecenasa. Tradycją stało się coroczne organizowanie wystaw, które gromadziły licznych gości a pobyty rezydencyjne artystów owocowały pracami, które były inspirowane szczególną atmosferą tego miejsca.

Noc Muzeów

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w styczniu 1997 roku w Berlinie. W roku 2004 ideę tę podjęły Kraków i Warszawa. Od tamtej pory Noce Muzeów organizowane są corocznie w dużych miastach. Ale na wsi, tam gdzie nie ma ani jednego muzeum? Za sprawą Fundacji po raz pierwszy w historii Noc Muzeów przekroczyła granice wielkich centrów kultury. Wyruszyła na prowincję, do niewielkiej (ok. 2 tys. mieszkańców) miejscowości Ryczów w gminie Spytkowice. Sukces przeszedł nasze oczekiwania.

Warsztaty dla dzieci

"Uczyć bawiąc" - zasada sformułowana już za czasów Oświecenia - prowadzi Fundację w jej działaniach edukacyjnych na rzecz najmłodszych. Warsztaty plastyczne, zajęcia edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi i konkursy z nagrodami towarzyszą każdemu wydarzeniu organizowanemu w pałacu w Ryczowie.

Festiwal Doliny Karpia

Dolina Karpia położona jest na obszarze 7 gmin w powiatach wadowickim i oświęcimskim. Działa tu Ekomuzeum Doliny Karpia, które propaguje dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne tego regionu. Pałac w Ryczowie, gdzie ma siedzibę Izba Pamięci Generała Zygmunta Piaseckiego należy do Ekomuzeum i bierze udział w dorocznych Festiwalach Doliny Karpia.

Izba Pamięci

Generał Zygmunt Piasecki - ostatni właściciel majątku Ryczów - jest postacią, która łączy historię miejsca z historią kraju. Naturalną konsekwencją tego faktu było otwarcie w ryczowskim Pałacu Izby Pamięci poświęconej Generałowi i jego roli w historii. Izbę otwarto uroczyście w 60-lecie śmierci Generała, lecz pierwszym krokiem dla upamiętnienia jego postaci było odsłonięci na murach pałacu tablicy pamiątkowej.